Historie

 

Den gode mad er en del af historien....
"Toge de Greve Gert udi hans gule lok: saa huggede de hannem Hoved fra alt over en sengestok"


Således gik det til, at Århusbispens tro væbner, Niels Ebbesen, gik over i historien som frihedskæmperen, der befriede Danmark fra tysk herredømme.

Året er 1340 og Jylland er pantsat til den tyske Grev Gert, der har lov til at udføre skatteudskrivninger indtil hans tilgodehavende er dækket.

Skatten inddrives af soldaterne uden nåde, der udover deres "legale" forehavende ikke er blege for at plyndre og lægge gårde øde.


Grev Gerts hårdhændede metoder skabte snart modstand, og tilsidst var det jyderne for meget. Anført af Niels Ebbesen red en lille skare natten mellem den 1. og 2. april 1340 ind i Randers for at opsøge Grev Gert. Der skete det, at Niels Ebbesen med et hug skilte grevens hoved fra kroppen, og derved befriede Jylland.


Niels Ebbesens Gaard
Folkeoverleveringer siger, at lugen i det øverste stokværk altid skal stå åben, dersom Grev Gerts hvileløse sjæl ikke kan falde til ro. Sker det alligevel, at lugen lukkes, vil huset brænde ned til grunden.

Niels Ebbesens Gaard er husets oprindelige navn. Blev i 1643 bygget af Rådmand Jens Jenssøn og hans kone Maren Jensdatter som købmandsgård.

De gamle myter siger, at huset står præcis der, hvori huset Niels Ebbesen huggede hovedet af den kullede greve var.


Sven Trøst blev slået til ridder af Randersbro af Niels Ebbesen, efter han havde smidt broplankerne i vandet, således at Grev Gerts folk ikke kunne forfølge Niels Ebbesen og hans folk efter drabet på Greven.

 

 

 

 

 
Facebook
Til forside

Niels Ebbesens Spisehus  |  Storegade 13  |  8900 Randers C  |  Tlf: 86 43 32 26  |  E-mail: info@nielsebbesens.dk